Datenschutzeinstellungen Wir nutzen Cookies auf unserer Webseite. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Webseite und Ihre Erfahrung zu verbessern. Individuelle Datenschutzeinstellungen Datenschutzerklärung Impressum

Online Umfrage zu der Idee „Sprache verbindet“

Mein Name ist Susanne Thanheiser, aber ich werden von allen Nanni genannt. Ich bin 48 Jahre alt und wohne in Frankfurt am Main. Meine Leidenschaften sind Unterrichten, Events organisieren und Menschen zusammenbringen. Die Kombination dieser drei Bereiche hat mich auf eine Idee gebracht: Sprachkurse mit Spaßcharakter + Events + Einheimische treffen. Ich würde gerne herausfinden, wie ihr diese Idee "Sprache verbindet" findet und wie es euch mit dem Deutschlernen und dem Kontakt zu Einheimischen in Deutschland geht. Die Befragung dauert ca. 10 Minuten. Unter den Teilnehmern verlose ich am 15. November 2023 einen 20 Euro Amazon-Gutschein als Dankeschön.

Link zur Umfrage: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?usp=sf_link
(Bei Ihrem Besuch auf Google Docs können Nutzungsdaten in Serverprotokollen gespeichert werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Google-Datenrichtlinie

Vielen herzlichen Dank & viele Grüße
Nanni

 

ENGLISH: SURVEY ABOUT A CONCEPT OF LANGUAGE LEARNING IN FRANKFURT

My name is Susanne Thanheiser, but everyone calls me Nanni. I’m 48 years old and I live in Germany with my partner. My passion is teaching, organizing events, and bringing people together. Combining these three aspects made me think of a new idea about language teaching: fun language courses + event + meeting locals. I would like to share this idea with you asking you about your thoughts about it and ask some questions about your life in Germany. The survey will take about ten minutes. Respondents who complete their survey before 31 October 2022 will be entered into prize draw of a 20-euro Amazon voucher.

Link to the survey:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8wzuVwmM0F2B_6fm4paO2JRVRADCB...

Thanks a lot and best regards
Nanni Thanheiser

 

TÜRK / TÜRKISCH

Benim adım Susanne Thanheiser, ama herkes bana Nanni der. 48 yaşındayım ve Frankfurt am Main'de yaşıyorum. Tutkularım öğretmek, etkinlikler düzenlemek ve insanları bir araya getirmek. Bu üç alanın birleşimi bana bir fikir verdi: eğlenceli dil kursları + etkinlikler + yerlilerle tanışma. Bu "dil bağlantıları" fikrini nasıl bulduğunuzu ve Almanca öğrenme ve Almanya'daki yerlilerle nasıl iletişim kurduğunuzu öğrenmek istiyorum. Anket yaklaşık 10 dakika sürmektedir. 15 Kasım 2023'te katılımcılar arasında teşekkür olarak 20 Euro'luk Amazon kuponu dağıtıyorum.

Anket bağlantısı: https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Metin otomatik olarak Google ile çevrildi. Dil hataları varsa, nedenini biliyorsunuz.

Çok teşekkürler ve saygılarımla
Nanni

 

HRVATSKI / KROATSICH

Moje ime je Susanne Thanheiser, ali svi me zovu Nanni. Imam 48 godina i živim u Frankfurtu na Majni. Moje strasti su podučavanje, organiziranje događaja i zbližavanje ljudi. Kombinacija ova tri područja dala mi je ideju: zabavni tečajevi jezika + događaji + upoznavanje lokalnog stanovništva. Želio bih saznati što mislite o ovoj ideji "jezik povezuje" i kako se osjećate u vezi s učenjem njemačkog jezika i interakcijom s lokalnim stanovništvom u Njemačkoj. Anketa traje oko 10 minuta. Dana 15. studenog 2023. dijelim Amazon voucher od 20 eura kao zahvalu među sudionicima.

Link na anketu:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=hr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Tekst je automatski preveden pomoću Googlea. Ako postoje jezične pogreške, znate zašto.

Puno hvala i srdačan pozdrav
Nanni

 

BOSANKSI /  BOSNISCH

Moje ime je Susanne Thanheiser, ali svi me zovu Nanni. Imam 48 godina i živim u Frankfurtu na Majni. Moje strasti su podučavanje, organiziranje događaja i zbližavanje ljudi. Kombinacija ova tri područja dala mi je ideju: zabavni tečajevi jezika + događaji + upoznavanje lokalnog stanovništva. Želio bih saznati što mislite o ovoj ideji "jezik povezuje" i kako se osjećate u vezi s učenjem njemačkog jezika i interakcijom s lokalnim stanovništvom u Njemačkoj. Anketa traje oko 10 minuta. Dana 15. studenog 2023. dijelim Amazon voucher od 20 eura kao zahvalu među sudionicima.

Link na anketu:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=bs&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Tekst je automatski preveden pomoću Googlea. Ako postoje jezične pogreške, znate zašto.

Puno hvala i srdačan pozdrav
Nanni

 

СРПСКИ / SERBISCH

Моје име је Сусанне Тханхеисер, али ме сви зову Нанни. Имам 48 година и живим у Франкфурту на Мајни. Моја страст су подучавање, организовање догађаја и окупљање људи. Комбинација ове три области ми је дала идеју: забавни курсеви језика + догађаји + упознавање са локалним становништвом. Желео бих да сазнам како сматрате да ова идеја „језик повезује“ и како напредујете са учењем немачког и контактом са локалним становништвом у Немачкој. Анкета траје око 10 минута. 15. новембра 2023. поклањам Амазон ваучер од 20 евра у знак захвалности међу учесницима.

Линк до анкете:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=sr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Текст је аутоматски преведен помоћу Гугла. Ако постоје језичке грешке, знате зашто.

Много хвала и срдачан поздрав
Nanni

 

УКРАЇНСЬКА / UKRAINISCH

Мене звати Сюзанна Танхайзер, але всі називають мене Нанні. Мені 48 років, я живу у Франкфурті-на-Майні. Моїм захопленням є навчання, організація заходів та об’єднання людей. Поєднання цих трьох сфер дало мені ідею: веселі мовні курси + заходи + зустрічі з місцевими жителями. Я хотів би дізнатися, як ви сприймаєте цю ідею «мова об’єднує» і як у вас справи з вивченням німецької мови та контактами з місцевими жителями Німеччини. Опитування займає близько 10 хвилин. 15.11.2023 роздаю ваучер Amazon на 20 євро як подяку серед учасників.

Посилання на опитування:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Текст було автоматично перекладено за допомогою Google. Якщо є мовні помилки, ви знаєте, чому.

Велика подяка та найкращі побажання
Nanni

 

POLSKI / POLNISCH

Nazywam się Susanne Thanheiser, ale wszyscy nazywają mnie Nanni. Mam 48 lat i mieszkam we Frankfurcie nad Menem. Moją pasją jest nauczanie, organizowanie imprez i zbliżanie ludzi. Połączenie tych trzech obszarów dało mi pomysł: zabawne kursy językowe + imprezy + spotkania z mieszkańcami. Chciałabym dowiedzieć się, jak uważasz, że ten pomysł „język łączy” i jak sobie radzisz z nauką języka niemieckiego i kontaktem z mieszkańcami w Niemczech. Ankieta trwa około 10 minut. 15 listopada 2023 r. w ramach podziękowania wśród uczestników rozdaję kupon Amazon o wartości 20 euro.

Link do ankiety:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Tekst został automatycznie przetłumaczony przez Google. Jeśli występują błędy językowe, wiesz dlaczego.

Wielkie dzięki i pozdrawiam
Nanni

 

РУССКИЙ / RUSSISCH

Меня зовут Сюзанна Танхайзер, но все зовут меня Нанни. Мне 48 лет, я живу во Франкфурте-на-Майне. Моя страсть - преподавать, организовывать мероприятия и объединять людей. Сочетание этих трех направлений натолкнуло меня на мысль: веселые языковые курсы + мероприятия + встречи с местными жителями. Я хотел бы узнать, как вы находите эту идею «языковая связь» и как у вас обстоят дела с изучением немецкого языка и контактами с местными жителями в Германии. Опрос занимает около 10 минут. 15 ноября 2023 года я раздаю ваучер Amazon на 20 евро в качестве благодарности участникам.

Ссылка на опрос:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Текст был автоматически переведен с помощью Google. Если есть языковые ошибки, вы знаете, почему.

Большое спасибо и лучшие пожелания
Nanni

 

عربي / ARABISCH

اسمي سوزان ثانهيسر ، لكن الجميع ينادونني بـ Nanni. عمري 48 سنة وأعيش في فرانكفورت أم ماين. شغفي هو التدريس وتنظيم الأحداث والجمع بين الناس. أعطاني الجمع بين هذه المجالات الثلاثة فكرة: دورات لغة ممتعة + أحداث + لقاء السكان المحليين. أود أن أعرف كيف تجد هذه الفكرة "روابط اللغة" وكيف تتعلم اللغة الألمانية والتواصل مع السكان المحليين في ألمانيا. يستغرق المسح حوالي 10 دقائق. في 15 نوفمبر 2023 ، سأقدم قسيمة أمازون بقيمة 20 يورو كنوع من الشكر بين المشاركين. رابط الاستطلاع:

https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

تمت ترجمة النص تلقائيًا باستخدام Google. إذا كانت هناك أخطاء لغوية ، فأنت تعلم السبب. شكرا جزيلا و أطيب التحيات
Nanni

 

ESPAÑOL / SPANISCH

Mi nombre es Susanne Thanheiser, pero todos me llaman Nanni. Tengo 48 años y vivo en Fráncfort del Meno. Mis pasiones son enseñar, organizar eventos y unir a las personas. La combinación de estas tres áreas me dio una idea: cursos de idiomas divertidos + eventos + conocer gente local. Me gustaría saber qué piensa de esta idea de "el idioma conecta" y cómo se siente acerca de aprender alemán e interactuar con la gente local en Alemania. La encuesta dura unos 10 minutos. El 15 de noviembre de 2023 regalo un vale de Amazon de 20 euros como agradecimiento entre los participantes.

Enlace a la encuesta:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

El texto fue traducido automáticamente con Google. Si hay errores de idioma, ya sabes por qué.

Muchas Gracias y saludos
Nanni

 

FRANCAIS / FRANZÖSISCH

Je m'appelle Susanne Thanheiser, mais tout le monde m'appelle Nanni. J'ai 48 ans et j'habite à Francfort-sur-le-Main. Mes passions sont l'enseignement, l'organisation d'événements et le rapprochement. La combinaison de ces trois domaines m'a donné une idée : cours de langues ludiques + événements + rencontre avec les locaux. J'aimerais savoir comment vous trouvez cette idée "la langue se connecte" et comment vous vous débrouillez avec l'apprentissage de l'allemand et le contact avec les habitants en Allemagne. L'enquête dure environ 10 minutes. Le 15 novembre 2023, j'offre un bon d'achat Amazon de 20 euros en guise de remerciement parmi les participants.

Lien vers l'enquête:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Le texte a été automatiquement traduit avec Google. S'il y a des erreurs de langue, vous savez pourquoi.

Je vous remercie, et vous adresse mes salutations distinguées
Nanni

 

ITALIANO / ITALIENISCH

Mi chiamo Susanne Thanheiser, ma tutti mi chiamano Nanni. Ho 48 anni e vivo a Francoforte sul Meno. Le mie passioni sono insegnare, organizzare eventi e riunire le persone. La combinazione di queste tre aree mi ha dato un'idea: corsi di lingua divertenti + eventi + incontro con la gente del posto. Mi piacerebbe scoprire come trovi questa idea "la lingua si connette" e come stai imparando il tedesco e contattando la gente del posto in Germania. Il sondaggio dura circa 10 minuti. Il 15 novembre 2023 regalo tra i partecipanti un buono Amazon da 20 euro come ringraziamento.

Link al sondaggio:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Il testo è stato tradotto automaticamente con Google. Se ci sono errori di lingua, sai perché.

Molte grazie e cordiali saluti
Nanni

 

한국어 / KOREANISCH

내 이름은 Susanne Thanheiser이지만 모두가 나를 Nanni라고 부릅니다. 저는 48세이고 프랑크푸르트 암 마인에 살고 있습니다. 나의 열정은 가르치고, 이벤트를 조직하고, 사람들을 모으는 것입니다. 재미있는 어학 코스 + 이벤트 + 현지인과의 만남이라는 세 가지 영역의 조합을 통해 아이디어를 얻었습니다. 이 "언어 연결" 아이디어에 대해 어떻게 생각하는지, 독일어를 배우고 독일에서 현지 사람들과 교류하는 것에 대해 어떻게 생각하는지 알고 싶습니다. 설문조사는 약 10분 정도 소요됩니다. 2023년 11월 15일 참가자들에게 감사의 마음으로 20유로짜리 아마존 바우처를 증정합니다.

설문조사 링크:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

텍스트는 Google로 자동 번역되었습니다. 언어 오류가 있는 경우 그 이유를 알 수 있습니다.

많은 감사와 안부
Nanni

 

हिन्दी / HINDI

मेरा नाम सुज़ैन थानहेसर है, लेकिन सभी मुझे नन्नी कहते हैं। मैं 48 साल का हूं और फ्रैंकफर्ट एम मेन में रहता हूं। मेरा जुनून पढ़ाना, कार्यक्रम आयोजित करना और लोगों को एक साथ लाना है। इन तीन क्षेत्रों के संयोजन ने मुझे एक विचार दिया: मजेदार भाषा पाठ्यक्रम + कार्यक्रम + स्थानीय लोगों से मिलना। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस "भाषा को जोड़ता है" विचार के बारे में क्या सोचते हैं और जर्मन सीखने और जर्मनी में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। सर्वेक्षण में लगभग 10 मिनट लगते हैं। 15 नवंबर, 2023 को, मैं प्रतिभागियों के बीच धन्यवाद के रूप में 20 यूरो का अमेज़ॅन वाउचर दे रहा हूं।

सर्वेक्षण के लिए लिंक:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

 

टेक्स्ट का स्वचालित रूप से Google के साथ अनुवाद किया गया था। यदि भाषा संबंधी त्रुटियां हैं, तो आप जानते हैं कि क्यों।

बहुत धन्यवाद और सादर
Nanni

 

日本 / JAPANISCH

私の名前は Susanne Thanheiser ですが、みんなは私を Nanni と呼んでいます。 私は 48 歳で、フランクフルト・アム・マインに住んでいます。 私の情熱は、教えること、イベントを組織すること、人々を結びつけることです。 これら 3 つの分野の組み合わせから、楽しい語学コース + イベント + 地元の人々との出会いというアイデアが浮かびました。 この「言語はつながる」という考えをどのように見つけているか、ドイツ語の学習やドイツの地元の人々との接触をどのように行っているかを知りたいと思います。 調査には約 10 分かかります。 2023 年 11 月 15 日に、参加者への感謝として 20 ユーロの Amazon バウチャーを差し上げます。

調査へのリンク:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

テキストはGoogleで自動翻訳されました。 言語エラーがある場合は、その理由がわかります。

これからもよろしくお願いします
Nanni

 

TIẾNG VIỆT/ VIETNAMESISCH

Tên tôi là Susanne Thanheiser, nhưng mọi người đều gọi tôi là Nanni. Tôi 48 tuổi và sống ở Frankfurt am Main. Niềm đam mê của tôi là giảng dạy, tổ chức sự kiện và gắn kết mọi người lại với nhau. Sự kết hợp của ba lĩnh vực này đã cho tôi một ý tưởng: các khóa học ngôn ngữ vui nhộn + sự kiện + gặp gỡ người dân địa phương. Tôi muốn tìm hiểu xem bạn nhận thấy ý tưởng "ngôn ngữ kết nối" này như thế nào và bạn đang học tiếng Đức và tiếp xúc với người dân địa phương ở Đức như thế nào. Cuộc khảo sát diễn ra trong khoảng 10 phút. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, tôi sẽ tặng một phiếu mua hàng trị giá 20 euro trên Amazon như một lời cảm ơn giữa những người tham gia.

Liên kết khảo sát:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Văn bản đã được dịch tự động với Google. Nếu có lỗi ngôn ngữ, bạn biết tại sao.

Rất cảm ơn và trân trọng
Nanni

 

தமிழ் / TAMIL

என் பெயர் சூசன் தன்ஹெய்சர், ஆனால் எல்லோரும் என்னை நன்னி என்றுதான் அழைப்பார்கள். எனக்கு 48 வயது, பிராங்பேர்ட் ஆம் மெயினில் வசிக்கிறேன். எனது ஆர்வங்கள் கற்பித்தல், நிகழ்வுகளை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் மக்களை ஒன்றிணைத்தல். இந்த மூன்று பகுதிகளின் கலவையானது எனக்கு ஒரு யோசனையைத் தந்தது: வேடிக்கையான மொழி படிப்புகள் + நிகழ்வுகள் + உள்ளூர் மக்களைச் சந்தித்தல். "மொழி இணைக்கிறது" என்ற இந்த யோசனையை நீங்கள் எப்படிக் கண்டறிகிறீர்கள் என்பதையும், ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதோடு, ஜெர்மனியில் உள்ள உள்ளூர் மக்களுடன் நீங்கள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறீர்கள் என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன். கணக்கெடுப்பு சுமார் 10 நிமிடங்கள் எடுக்கும். நவம்பர் 15, 2023 அன்று, பங்கேற்பாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் 20 யூரோ அமேசான் வவுச்சரை வழங்குகிறேன்.

கணக்கெடுப்புக்கான இணைப்பு:

https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

உரை தானாகவே Google மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மொழி பிழைகள் இருந்தால், ஏன் என்று உங்களுக்குத் தெரியும்.

மிக்க நன்றி மற்றும் வாழ்த்துகள்

 

AFRIKAANS

My naam is Susanne Thanheiser, maar almal noem my Nanni. Ek is 48 jaar oud en woon in Frankfurt am Main. My passies is om te onderrig, geleenthede te organiseer en mense bymekaar te bring. Die kombinasie van hierdie drie areas het my 'n idee gegee: prettige taalkursusse + geleenthede + ontmoeting van plaaslike inwoners. Ek wil graag uitvind hoe jy hierdie idee vind "taal verbind" en hoe jy vaar met die leer van Duits en kontak met plaaslike inwoners in Duitsland. Die opname duur ongeveer 10 minute. Op 15 November 2023 gee ek 'n Amazon-koopbewys van 20 euro weg as 'n dankie onder die deelnemers.

Skakel na opname:
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSfFk6Sxe8ucVeovt079XhhS0u38JOFmHehDqcGgdEfDjo9I2A/viewform?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=af&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Die teks is outomaties met Google vertaal. As daar taalfoute is, weet jy hoekom.

Baie dankie en beste groete
Nanni